Jak mohou data EU o vesmíru přinést prospěch finančnímu světu?

1

 

Hackathon „Vesmírné technologie pro finanční svět“ se bude konat 4.–6. listopadu 2022 online i s osobní účastí na 10 místech v Evropě. V České republice akce proběhne v Praze a bude ji hostovat společnost Insane Business Ideas. Pro účastníky je to skvělá příležitost vytvořit řešení, která podpoří rychle rostoucí finanční sektor a vyhrát ceny v hodnotě 3 000 EUR.

 

Využití dat EU o vesmíru

Vesmírný hackathon je zde a série CASSINI hackathonů vyzývá účastníky, aby využili mimořádné údaje, signály a informace z vesmírného programu EU, včetně programů Copernicus, Galileo a EGNOS. Soutěžící využijí technologie na pozorování Země a technologie GNSS k vývoji vlastních inovativních řešení jednoho ze tří problémů:

 

  1. Umožnění ekologických a udržitelných investic. Jak byste mohli využít evropská data o vesmíru, informace a signály k podpoře udržitelných a účinných investic? Hledáme nástroje na podporu udržitelného provozu, kompenzace uhlíku a společensky odpovědných investic. 
  2. Inovace finančních nástrojů a technologií. Tato výzva vybízí účastníky k vyvinutí řešení pro budoucnost pojištění – vytvoření služeb a produktů, které podpoří sledovatelnost, posuzování pojistných událostí a flexibilní pojištění. 
  3. Rozvoj globálního finančního zpravodajství. Fyzické přesuny kupujících a komodit by mohly být využity ke zpřesnění informací a zmírnění rizik pro investory, pojistitele a orgány veřejné moci. Jak byste využili vesmírná data EU k zlepšení analýzy trhu?

 

Příležitosti na rychle rostoucím trhu

 

Fiammetta Diani, vedoucí oddělení pro navazující trh a inovace v EUSPA (Agentura Evropské unie pro kosmický program), s velkým nadšením očekává letošní projekty:

 

 „4. CASSINI hackathon je skvělá příležitost pro evropské podnikatele; je to vždy úžasná událost a těším se na novou vlnu nápadů. Vesmírný program EU a její základní projekty Copernicus, Galileo a EGNOS nabízejí obrovský potenciál pro vývoj nových řešení v pojišťovnictví a financích. Integrace vesmírných dat jde ruku v ruce s digitalizací odvětví a umožňuje udržitelné investice, nové inovativní finanční nástroje a technologie a přesnější informace o trhu. Jelikož se očekává, že tento sektor se do roku 2031 stane největším zdrojem celosvětových příjmů z pozorování Země, je to opravdu zajímavá oblast pro inovace. Těšíme se na to, jak se účastnící chopí této výzvy a využijí jedinečné příležitosti zapojit se do vesmírných technologií EU.“

 

Ceny – Česká republika

Tři nejlepší vítězné týmy 4. ročníku CASSINI hackathonu v Praze si rozdělí ceny v celkové hodnotě 3 000 EUR. Místní organizátoři upozorní na příležitosti a výzvy ve svém regionu a umožní účastníkům vytvořit řešení, která budou mít výrazný dopad na obchodní sféru.

 

O společnosti Insane Business Ideas

Za posledních 5 let tato inovativní skupina uspořádala více než 30 hackathonů, ideathonů a workshopů, kde vyplatila na odměnách přes 30 milionů CZK. Její důraz na udržitelná (a zároveň vtipná) řešení přinesl velké množství iniciativ nabízejících nestandardní řešení nemocnicím, podnikům a továrnám – podněcuje účastníky k tomu, aby „snili, hackovali a měnili“.

 

Od pořadatelů: „Česká republika se stává evropským centrem rozvoje vesmírných technologií – zveme vás, abyste byli jeho součástí.“

 

Registrace na 4. CASSINI hackathon je nyní otevřena:
https://www.cassini.eu/hackathons/?mtm_campaign=4CH_PRESSWIRE&mtm_kwd=CZ

 

– KONEC ––

 

DALŠÍ INFORMACE:

Petr Vanasek – [email protected]

POZNÁMKY PRO REDAKTORY

1. český ročník 4. CASSINI hackathonu se bude konat ve společnosti v Sustainability Hub Prague na adrese Vinohradská 2577/178, přízemí, 130 00, Praha 3 – Vinohrady.