ABC Projektai (voorheen Bruc Bond UAB) krijgt op 1 juli 2024 de vergunning terug na de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie

• Het beroep inzake de vergunning van ABC Projektai (voorheen Bruc Bond UAB) in behandeling genomen door het Bestuurlijk Hooggerechtshof van Litouwen

• ABC Projektai ondersteund door veel EU-lidstaten en de advocaat-generaal van het HvJ-EU

• Besluit zonder precedent wijzigt straf van permanente intrekking naar onmiddellijke teruggave van de vergunning  per 1 juli 2024

In een gedetailleerd vonnis erkende de rechtbank de proactieve maatregelen van ABC Projektai en zijn streven naar naleving van de voorschriften. De rechtbank heeft de ongekende beslissing genomen om de straf te wijzigen van een permanente intrekking naar volledige teruggave van de vergunning per 1 juli 2024

De rechtbank heeft, in overeenstemming met de bevindingen van het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU), bepaald dat de belangrijkste aantijging tegen ABC Projektai inzake het overschrijden van de grenzen van diens vergunning voor betalingsinstellingen ongeldig was.

De woordvoerder van ABC Projektai verklaarde: “Deze volledige rechtvaardiging is een aanzienlijke opluchting omdat het onze operationele praktijken en niet-aflatende toewijding aan de naleving van reguleringsnormen bekrachtigt. We zijn blij met deze beslissing en blijven ons inzetten voor het handhaven van de hoogste normen op het gebied van naleving en operationele integriteit. We kijken ernaar uit om onze klanten met de grootst mogelijke toewijding en professionaliteit te blijven bedienen.

We zijn er trots op dat de Litouwse centrale bank voor de rechter heeft toegegeven dat de activiteiten van het bedrijf geen negatieve gevolgen hadden voor klanten of andere financiële instellingen en dat er geen sprake was van verzwarende omstandigheden.

We zijn in het bijzonder al onze cliënten dankbaar die ondanks de onjuiste publiciteit een onwankelbaar vertrouwen stelden in de integriteit van ons management en de kwaliteit van onze dienstverlening.

Zonder onze cliënten zouden we niet het sterkere en capabele team zijn dat we vandaag de dag zijn.”

De rechtbank achtte de aanvankelijke straf van definitieve intrekking, gezien de omstandigheden, ongepast zwaar en onevenredig. Volgens de woordvoerder van ABC Projektai is een ongelukkig en onvermijdelijk gevolg van de tijd die nodig is om tot een vonnis te komen het neveneffect van een tijdelijke schorsing van de vergunning voor bijna vier jaar, wat buiten de richtlijnen van de Centrale Bank valt.

De woordvoerder zei verder: “We zijn blij dat de SACL geen tijd verspilde door de teruggave van onze vergunning te gelasten en tevens de betaling van de juridische kosten aan ons. We zijn blij dat de rechtbank de disproportionele schade erkende die ons bedrijf de afgelopen vier jaar is toegebrach.”

Bovendien erkende de rechtbank dat ABC Projektai substantiële stappen had ondernomen om de vastgestelde schendingen te corrigeren voordat de definitieve beslissing genomen werd. Deze proactieve aanpak werd gezien als een verzachtende omstandigheid, die de toewijding van het bedrijf aan het naleven van de regelgeving en de inspanningen om eventuele problemen snel te verhelpen, benadrukt.

De rechtbank bevestigde tevens dat er geen bewijs was van opzettelijke overtredingen door ABC Projektai.

De wettelijke vertegenwoordiger van ABC Projektai bij het Litouwse advocatenkantoor MOTIEKA, de heer Justinas Jarusevicius, verklaarde: “Ik heb er het volste vertrouwen in dat de professionele managers van ABC Projektai er alles aan zullen doen om hun belangrijke bijdrage aan het op de juiste manier zakendoen hier en elders voort te zetten. ”

Tijdens de procedure kreeg ABC Projektai steun van andere EU-lidstaten, waaronder de Europese Commissie, Duitsland, Polen en Tsjechië. Ook de advocaat-generaal van het HvJ-EU bracht een gunstig advies uit, wat leidde tot de definitieve uitspraken van zowel het HvJ-EU als het Bestuurlijk Hooggerechtshof van Litouwen.

EINDE

Contact:

Laura Cameron 

E-mailadres: [email protected] 

Telefoon: +44 (0)1619 429 988

Ga voor meer informatie naar: https://www.brucbond.com

Over ABC Projektai: 

 ABC Projektai maakte deel uit van de eerste golf fintechs die in 2016 een vergunning voor elektronische betalingsinstellingen van de BoL kregen en die tot april 2020 actief waren in Litouwen.

Toelichting voor de redactie:

In april 2020 heeft de Bank van Litouwen de vergunning van ABC Projektai (voorheen Bruc Bond UAB) ingetrokken, op grond van het feit dat het bedrijf elektronisch geld had uitgegeven zonder status van elektronische geldinstelling (EGI). De bank voerde aan dat het bedrijf het geld van klanten langer vasthield dan nodig voor betalingstransacties, wat beschouwd werd als ongeoorloofde uitgifte van elektronisch geld. Hoewel ABC Projektai de verlengde aanhouding van gelden niet betwistte, informeerde hij klanten dat ze betalingsinstructies moesten verstrekken of betaalde hij bij gebrek aan deze instructies de gelden terug.